nedelja, 03. april 2011

SONČNA NEDELJA

Bil je lep sončen spomladanski dan. Prava škoda, bi bilo posedati v hiši. Pa sva šla. Odločila sva se, da greva v Logarsko , pa mogoče še kam. Peljala sva se, in se pripeljala do parkinga pred koncem doline, proti slapu Rinki in ........ Takole je zgledalo , polno pločevine. Pa sva se podala. Preden sva se odpravila, sva prebrala še tole: Logarska dolina je najveja ledeniško preoblikovana dolina v Savinjskih Alpah.Krnice,morenski material, nekaj čelnih moren in ledeniških balvan kažejo na značaj koritaste ledeniške doline, nastale pred približno deset tisoč leti. Okoli sedem kolimetrov dolgo dno doline poteka v smeri JZ-SV, tako kot vsi okoliški gorski grebeni oblikovani ob prelomnicah. Preko 2000 m visoki vrhovi Krofičke,Ojstrice,Planjave,Brane, Turske gore, Rinke, Križa in Mrzle gore s strmimi stenami ustvarjajo edinstveno podobo ene izmed najlepših alpskih dolin v Evropi. Iz krnic pada več stalnih in občasnih slapov, med katerimi sta najvišja Palenk in Rinka.Tu je več kot štirideset naravnih vrednot: slapov, votlin, spodmolov, ledeniških balvanov, dreves izjemnih dimenzij ter pestre flore in favne. Od 11. stoletja dalje dolino sooblikujejo tudi ljudje. Na izkrčenih gozdnih površinah danes kmetujejo še na petih kmetijah, Podbrežnik, Logar,Juvanija, Plesnik in Lenar. Polno pločevine, pa še najina je zraven.
Na poti so naju spremljale rožice in takšna drevesa
Votlina na poti, v njej se lahko kdo skrije, če dežuje?
Med še ne ozelenelimi macesni se je našlo tole.
Tole pa je pot proti Okrešlju, po njej greva prihodnjič
Orlovo gnezdo, ja ima res pravšnje ime
Sem se potrudila in zlezla zelo blizu, padec vode proti dnu
Sneg je še vedno tu
Pogled na "jezerce" pod slapom
Pa še enkrat orlovo gnezdo
Tako pada slap na eno skalo pod njim
Slap Rinka v vsej svoji lepoti in veličini
Pred slapom, nižje stoji tabla na kateri piše tole: " Reka Savinja pridobiva vodo iz več izvirov pod krnico Okrešelj. Prvih nekaj 100 m vodnega toka oblikuje skalne stopinje v obliki slapov in brzic, nato pa voda pade preko tektonsko-ledeniške stopnje. Polkrožno oblikovano previsno pobočje, preko katerega prosto pada mogočni slap 90m globoko, je iz trde apnenčeve breče ali brečastega konglomerata, trdo zlepljenega z rdečkasto rjavim vezivom. Le ob obilnejših padavinah teče voda dlje časa po površju tudi pod slapom, sicer pa kmalu ponikne v prodnato suho strugo Kotovca. Šest km nižje, v spodnjem delu doline, priteče spet na površje kot izvir Črna.
Na poti nazaj malo počivanja ne škodi.
Pogled po poti
Tole so pa še zadnji pogledi na vodo iz slapu
pogled na suho strugo
Pod slapom Rinka voda kmalu ponikne v debelih slojih proda in grušča. Kot površinski tok teče v regulirani strugi Kotovca le ob visokih spomladanskih in jesenskih vodah. V spodnjem delu doline, v Logu, voda v več izvirih ponovno priteče na nepropustni sedimentni glini. Voda Črne se po 1,5 km združi s potokom Jezera iz Matkovega kota in teče naprej kot Savinja.
Eden od izvirov.